Thứ Bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2013

NHỮNG CÂU CHỬI NHAU THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH (P1)


"Học để biết tụi nó chửi nhau thế nào hoặc có chửi mình không nhé. Nhỡ bị chửi mà ko hiểu rồi cười cười thì thiệt lắm :v

 1-Đồ dở hơi!
 Up yours!

 3-Tức quá đi!
 How irritating!

 4-Vô lý!
 Nonsence!

 5-Đừng có ngu quá chứ !
 Don't be such an ass.

 6-Thằng khốn nạn!(Đồ tồi!)
 You’re a such a jerk!

 7-Mày không có óc à?
 Are you an airhead ?

 8-Biến đi! Cút đi!
 Go away!( Take a hike! Buzz off! Beat it! Go to hell..)

 9-Đủ rồi đấy! Chịu hết nổi rồi!
 That’s it! I can’t put up with it!

 10-Thằng ngu!
 You idiot!( What a jerk!)

 11-Đồ keo kiệt!
 What a tightwad!

 12-Mẹ kiếp!
 Damn it!

 13-Biến đi! Tao chỉ muốn được yên thân một mình.
 Go away!I want to be left alone!

 14- Shut up , and go away!You're a complete nutter!!!
 Câm mồm và biến đi! Máy đúng là 1 thằng khùng !

 15-You scoundrel!
 Thằng vô lại !!

 16-Keep your mouth out of my business!
 Đừng chõ mõm vào chuyện của tao!

 17-Keep your nose out of my business!
 Đừng chõ mũi vào chuyện của tao !

 18-Do you wanna die?( Wanna die ?)
 Mày muốn chết à ?

 19-You're such a dog !
 Thằng chó này.

 20-You really chickened out.
 Đồ hèn nhát.

 21: god - damned
 khốn kiếp

 22: what a life! ^^ oh,hell!
 mẹ kiếp

 23 uppy!
 chó con

 24: the dirty pig!
 đồ con lợn

 25: fuck you =
 đis mẹ mày á

 26. What do you want?
 Mày muốn gì ?

 27.You’ve gone too far!
 Mày thật quá quắt/ đáng !

 28. Get away from me!
 Hãy tránh xa tao ra !

 29. I can’t take you any more!
 Tao chịu hết nỗi mày rồi

 30. You asked for it.
 Do tự mày chuốc lấy"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét